Thạch anh 24MHz 4 chân dán 5032 5.0×3.2mm

Giá: 19.000 VNĐ

Tên: Thạch anh 24MHz 4 chân dán 5032 5.0×3.2mm;

Mã: TA5032-24MHz

Kiểu chân: dán 5032

ta5032-24mhz

Tags: