Thạch anh 27MHz 4 chân dán 5070 5x7mm

Giá: 13.500 VNĐ

Tên: Thạch anh 27MHz 4 chân dán 5070 5x7mm;

Mã: TA5070-27MHz

Kiểu chân: dán 5070

ta5070-27mhz

Tags: