Thạch anh 25MHz HC-49S

Giá: 1.500 VNĐ

Tên: Thạch anh 25MHz HC-49S;

Mã: TA_HC-49S_25MHz;

Kiểu chân: cắm DIP-2;

ta_hc-49s_25mhz

 

Tags: