74HC123D 74HC123 SOP16 IC số

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: 74HC123D 74HC123 SOP16 IC số;

Mã: 74HC123D;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Thương hiệu: NXP;

Phân nhóm: IC số

Tên hàng: 74HC123D 74HC123 SOP16 IC số;  Mã: 74HC123D;  Kiểu chân: dán SOP-16;  Thương hiệu: NXP;  Phân nhóm: IC số

Tên hàng: 74HC123D 74HC123 SOP16 IC số;
Mã: 74HC123D;
Kiểu chân: dán SOP-16;
Thương hiệu: NXP;
Phân nhóm: IC số

Tags: , ,