SOP16

Tên hàng: MAX3232CSE ,MAX3232ESE, MAX3232 ,SOP16 3.9mm IC giao tiếp RS232; Mã: MAX3232ESE; Kiểu chân: dán SOP-16; Thương hiệu: SIPPEX; Phân nhóm: IC giao tiếp->RS232

MAX3232CSE MAX3232ESE MAX3232 SOP16 3.9mm IC giao tiếp RS232

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: MAX3232CSE ,MAX3232ESE, MAX3232 ,SOP16 3.9mm IC giao tiếp RS232;

Mã: MAX3232ESE;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Thương hiệu: SIPPEX;

Phân nhóm: IC giao tiếp->RS232

Tên hàng: SG3525AP SG3525A SG3525 SOP16 3.9mm IC nguồn PWM; Mã: SG3525A; kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm; Thương hiệu: ST; Xuất xứ: chính hãng; Phân nhóm: IC nguồn; Mã kho: SG3525A_nzi

SG3525AP SG3525A SG3525 SOP16 3.9mm IC nguồn PWM;

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: SG3525AP SG3525A SG3525 SOP16 3.9mm IC nguồn PWM;

Mã: SG3525A;

kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm;

Thương hiệu: ST;

Xuất xứ: chính hãng;

Phân nhóm: IC nguồn;

Mã kho: SG3525A_nzi

Tên hàng: AZ7500C KA7500C SOP16 IC nguồn SMPS DC DC Cntrlr Dual-OUT PWM DC to DC Controller 0.3V to 38V; Mã: KA7500C; Kiểu chân: dán 16 chân SOP-16; Phân nhóm: IC nguồn

AZ7500C KA7500C SOP16 IC nguồn SMPS DC DC Cntrlr Dual-OUT PWM DC to DC Controller 0.3V to 38V

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: AZ7500C KA7500C SOP16 IC nguồn SMPS DC DC Cntrlr Dual-OUT PWM DC to DC Controller 0.3V to 38V;

Mã: KA7500C;

Kiểu chân: dán 16 chân SOP-16;

Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: MAX202EWE MAX202CWE MAX202 SOP16 7.2mm IC truyền thông RS232; Mã: MAX202CWE; Kiểu chân: dán SOP-16 7.2mm; Thương hiệu: MAXIM; Phân nhóm: IC truyền thông; Mã kho: MAX202CWE_439

MAX202EWE MAX202CWE MAX202 SOP16 7.2mm IC truyền thông RS232

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: MAX202EWE MAX202CWE MAX202 SOP16 7.2mm IC truyền thông RS232;

Mã: MAX202CWE;

Kiểu chân: dán SOP-16 7.2mm;

Thương hiệu: MAXIM;

Phân nhóm: IC truyền thông;

Mã kho: MAX202CWE_439

Tên hàng: MC3487 MC3487DRG4 MC3487D SOP16 IC giao tiếp RS422 Line Driver With Three-state Outputs; Mã: MC3487D; Kiểu chân: dán SOP-16; Thương hiệu: TI; Phân nhóm: IC giao tiếp

MC3487 MC3487DRG4 MC3487D SOP16 IC giao tiếp RS422 Line Driver With Three-state Outputs

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: MC3487 MC3487DRG4 MC3487D SOP16 IC giao tiếp RS422 Line Driver With Three-state Outputs;

Mã: MC3487D;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Thương hiệu: TI;

Phân nhóm: IC giao tiếp

Tên hàng: IR2110S SOP16 IC Driver, Half-Bridge Driver; Mã: IR2110S; Kiểu chân: dán SOP-16; Thương hiệu: IR; Phân nhóm: IC DRIVER

IR2110S SOP16 IC Driver, Half-Bridge Driver

Giá: 10.500 VNĐ

Tên hàng: IR2110S SOP16 IC Driver, Half-Bridge Driver;

Mã: IR2110S;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Thương hiệu: IR;

Phân nhóm: IC DRIVER

Tên hàng: CD4017BM CD4017 SOP16 IC số; Mã: CD4017BM; Kiểu chân: dán SOP-16; Thương hiệu: TI

CD4017BM CD4017 SOP16 IC số

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: CD4017BM CD4017 SOP16 IC số;

Mã: CD4017BM;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Thương hiệu: TI

Tên hàng: SG3525AP SG3525 SOP16 3.9mm IC nguồn PWM; Mã: SG3525AP; Kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm; Thương hiệu: ST; Xuất xứ: chính hãng

SG3525AP SG3525 SOP16 3.9mm IC nguồn PWM

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: SG3525AP SG3525 SOP16 3.9mm IC nguồn PWM;

Mã: SG3525AP;

Kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm;

Thương hiệu: ST;

Xuất xứ: chính hãng

Tên hàng: TC74HC138AF 74HC138A SOP16 5.2mm IC số DECODER/DEMUX 3-8 LINE; Mã: 74HC138A; Kiểu chân: dán SOP-16 5.2mm; Thương hiệu: TOSHIBA; Phân nhóm: IC Số>DECODER/DEMUX

TC74HC138AF 74HC138A SOP16 5.2mm IC số DECODER/DEMUX 3-8 LINE

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: TC74HC138AF 74HC138A SOP16 5.2mm IC số DECODER/DEMUX 3-8 LINE;

Mã: 74HC138A;

Kiểu chân: dán SOP-16 5.2mm;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Phân nhóm: IC Số>DECODER/DEMUX

Tên hàng: HEF4053 SOP16 IC số; Mã: HEF4053; Kiểu chân: dán SOP-16; Thương hiệu: ST; Hàng tương đương: HEF4053 CD4053

HEF4053 SOP16 IC số

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: HEF4053 SOP16 IC số;

Mã: HEF4053;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Thương hiệu: ST;

Hàng tương đương: HEF4053 CD4053

Tên hàng: TD62003AFG TD62003AF TD62003 SOP16 IC Darlington Driver 0.5A 50V; Mã: TD62003AF; Kiểu chân: dán SOP-16; Hãng sx: TOSHIBA

TD62003AFG TD62003AF TD62003 SOP16 IC Darlington Driver 0.5A 50V

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: TD62003AFG TD62003AF TD62003 SOP16 IC Darlington Driver 0.5A 50V;

Mã: TD62003AF;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Hãng sx: TOSHIBA

Tên hàng: TLP293-4GB TLP293-4 SOP16 Photo-transistor OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS SO16; Mã: TLP293-4GB; Kiểu chân: dán SOP-16

TLP293-4GB TLP293-4 SOP16 Photo-transistor OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS SO16

Giá: 13.500 VNĐ

Tên hàng: TLP293-4GB TLP293-4 SOP16 Photo-transistor OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS SO16;

Mã: TLP293-4GB;

Kiểu chân: dán SOP-16

Tên hàng: HCPL-316J HP316J A316J SOP16 IC cách lý quang photo optocoupler; Mã: A316J; Kiểu chân: SOP-16; Thương hiệu: AVAGO; Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo driver; Hàng tương đương: A316J, HCPL-316J, HCPL316J, HCPL-316J, HP316J SOP16

HCPL-316J HP316J A316J SOP16 IC cách lý quang photo optocoupler

Giá: 16.000 VNĐ

Tên hàng: HCPL-316J HP316J A316J SOP16 IC cách lý quang photo optocoupler;

Mã: A316J;

Kiểu chân: SOP-16;

Thương hiệu: AVAGO;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo driver;

Hàng tương đương: A316J, HCPL-316J, HCPL316J, HCPL-316J, HP316J SOP16

Tên hàng: PS2805-4 SOP16 3.9mm Photocouplers opto cách ly quang; Mã: PS2805-4; Kiều chân: SOP-16 3.9mm; Thương hiệu: NEC; Xuất xứ: chính hãng; Tag: PS2801 Photocouplers opto cách ly quang, 2805-4, PS2805-1, PS2805-2, PS2805-3, PS2805C-4

PS2805-4 SOP16 3.9mm Photocouplers opto cách ly quang

Giá: 10.500 VNĐ

Tên hàng: PS2805-4 SOP16 3.9mm Photocouplers opto cách ly quang;

Mã: PS2805-4;

Kiều chân: SOP-16 3.9mm;

Thương hiệu: NEC;

Xuất xứ: chính hãng;

Tag: PS2801 Photocouplers opto cách ly quang, 2805-4, PS2805-1, PS2805-2, PS2805-3, PS2805C-4

LÊN ĐẦU TRANG