TC74HC138AF 74HC138A SOP16 5.2mm IC số DECODER/DEMUX 3-8 LINE

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: TC74HC138AF 74HC138A SOP16 5.2mm IC số DECODER/DEMUX 3-8 LINE;

Mã: 74HC138A;

Kiểu chân: dán SOP-16 5.2mm;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Phân nhóm: IC Số>DECODER/DEMUX

Tên hàng: TC74HC138AF 74HC138A SOP16 5.2mm IC số DECODER/DEMUX 3-8 LINE;  Mã: 74HC138A;  Kiểu chân: dán SOP-16 5.2mm;  Thương hiệu: TOSHIBA;  Phân nhóm: IC Số>DECODER/DEMUX

Tên hàng: TC74HC138AF 74HC138A SOP16 5.2mm IC số DECODER/DEMUX 3-8 LINE;
Mã: 74HC138A;
Kiểu chân: dán SOP-16 5.2mm;
Thương hiệu: TOSHIBA;
Phân nhóm: IC Số>DECODER/DEMUX

Tags: , ,