74HC154D 74HC154 SOP24 7.2mm IC số Decoder/Demultiplexer Single 4-to-16

Giá: 12.500 VNĐ

Tên hàng: 74HC154D 74HC154 SOP24 7.2mm IC số Decoder/Demultiplexer Single 4-to-16;

Mã: 74HC154D;

Kiểu chân: dán SOP-24 7.2mm;

Thương hiệu: NXP

Tên hàng: 74HC154D 74HC154 SOP24 7.2mm IC số Decoder/Demultiplexer Single 4-to-16;  Mã: 74HC154D;  Kiểu chân: dán SOP-24 7.2mm;  Thương hiệu: NXP

Tên hàng: 74HC154D 74HC154 SOP24 7.2mm IC số Decoder/Demultiplexer Single 4-to-16;
Mã: 74HC154D;
Kiểu chân: dán SOP-24 7.2mm;
Thương hiệu: NXP

Tags: , ,