SOP24

Tên hàng: 74HC154D 74HC154 SOP24 7.2mm IC số Decoder/Demultiplexer Single 4-to-16; Mã: 74HC154D; Kiểu chân: dán SOP-24 7.2mm; Thương hiệu: NXP

74HC154D 74HC154 SOP24 7.2mm IC số Decoder/Demultiplexer Single 4-to-16

Giá: 12.500 VNĐ

Tên hàng: 74HC154D 74HC154 SOP24 7.2mm IC số Decoder/Demultiplexer Single 4-to-16;

Mã: 74HC154D;

Kiểu chân: dán SOP-24 7.2mm;

Thương hiệu: NXP

Tên hàng: SM16126D SM16126 SOP24 IC điều khiển LED driver; Mã: SM16126D; Kiểu chân: dan SOP-24; Dùng cho: vật tư màn hình; Phân nhóm: IC DriverTên hàng: SM16126D SM16126 SOP24 IC điều khiển LED driver; Mã: SM16126D; Kiểu chân: dan SOP-24; Dùng cho: vật tư màn hình; Phân nhóm: IC Driver

SM16126D SM16126 SOP24 IC điều khiển LED driver

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: SM16126D SM16126 SOP24 IC điều khiển LED driver;

Mã: SM16126D;

Kiểu chân: dan SOP-24;

Dùng cho: vật tư màn hình;

Phân nhóm: IC Driver

LÊN ĐẦU TRANG