74HC165A TC74HC165AF SOP16 TOS

Giá: 9.500 VNĐ

Tên hàng: 74HC165A TC74HC165AF SOP16 TOS

Tên hàng: 74HC165A TC74HC165AF SOP16 TOS

Tên hàng: 74HC165A TC74HC165AF SOP16 TOS

Tags: ,