74HC245N SN74HC245N 74HC245 DIP20 IC Số BUS TRANSCEIVER 8BIT

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: 74HC245N SN74HC245N 74HC245 DIP20 IC Số BUS TRANSCEIVER 8BIT;

Mã: 74HC245N;

Kiểu chân: cắm DIP-20;

Thương hiệu: NXP;

Hàng tương đương: SM74HC245N;

Phân nhóm: IC số;

Tên hàng: 74HC245N SN74HC245N 74HC245 DIP20 IC Số BUS TRANSCEIVER 8BIT;  Mã: 74HC245N;  Kiểu chân: cắm DIP-20;  Thương hiệu: NXP;  Hàng tương đương: SM74HC245N;  Phân nhóm: IC số;

Tên hàng: 74HC245N SN74HC245N 74HC245 DIP20 IC Số BUS TRANSCEIVER 8BIT;
Mã: 74HC245N;
Kiểu chân: cắm DIP-20;
Thương hiệu: NXP;
Hàng tương đương: SM74HC245N;
Phân nhóm: IC số;

Tags: ,