74HC4066A TC74HC4066AF IC Logic số

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: 74HC4066A TC74HC4066AF IC Logic số;

Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm;

Hãng sx: Toshiba;

Mã: 74HC4066A

Tên hàng: 74HC4066A TC74HC4066AF IC Logic số;  Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm;  Hãng sx: Toshiba;  Mã: 74HC4066A

Tên hàng: 74HC4066A TC74HC4066AF IC Logic số;
Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm;
Hãng sx: Toshiba;
Mã: 74HC4066A

Tags: , , ,