74HC573PWR HC573 TSSOP20 OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS

Giá: 16.500 VNĐ

Tên hàng: 74HC573PWR HC573 TSSOP20 OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS;

Mã: 74HC573PWR;

Hãng SX: TOSHIBA;

Kiểu chân: dán SOP-20;

Hàng tương đương: HC573 74HC573PW 74HC573DB

Tên hàng: 74HC573PWR HC573 TSSOP20 OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS;  Mã: 74HC573PWR;  Hãng SX: TOSHIBA;  Kiểu chân: dán SOP-20;  Hàng tương đương: HC573 74HC573PW 74HC573DB

Tên hàng: 74HC573PWR HC573 TSSOP20 OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS;
Mã: 74HC573PWR;
Hãng SX: TOSHIBA;
Kiểu chân: dán SOP-20;
Hàng tương đương: HC573 74HC573PW 74HC573DB

Tags: , ,