TSSOP20

Tên hàng: SN74HC245PW,74HC245PW, 74HC245, HC245, TSSOP20 5.72mm IC Số BUS TRANSCEIVER 8BIT; Mã: 74HC245PW; Kiểu chân: dán TSSOP-20 5.72mm; Thương hiệu: NXP; Hàng tương đương: SM74HC245; Dùng cho: vật tư PLC, vật tư biến tần, vật tư bếp từ; Phân nhóm: IC họ 74

SN74HC245PW 74HC245PW 74HC245 HC245 TSSOP20 5.72mm IC Số BUS TRANSCEIVER 8BIT

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: SN74HC245PW,74HC245PW, 74HC245, HC245, TSSOP20 5.72mm IC Số BUS TRANSCEIVER 8BIT;

Mã: 74HC245PW;

Kiểu chân: dán TSSOP-20 5.72mm;

Thương hiệu: NXP;

Hàng tương đương: SM74HC245;

Dùng cho: vật tư PLC, vật tư biến tần, vật tư bếp từ;

Phân nhóm: IC họ 74

Tên hàng: 74HC573PWR HC573 TSSOP20 OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS; Mã: 74HC573PWR; Hãng SX: TOSHIBA; Kiểu chân: dán SOP-20; Hàng tương đương: HC573 74HC573PW 74HC573DB

74HC573PWR HC573 TSSOP20 OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS

Giá: 16.500 VNĐ

Tên hàng: 74HC573PWR HC573 TSSOP20 OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS;

Mã: 74HC573PWR;

Hãng SX: TOSHIBA;

Kiểu chân: dán SOP-20;

Hàng tương đương: HC573 74HC573PW 74HC573DB

Tên hàng: MCP2515-I/P MCP2515 TSSOP20 IC Truyền thông CAN CONTROLLER W/SPI; Mã: MCP2515-I/ST; Kiểu chân: dán TSSOP-20; Thương hiệu: MicroChip; Phân nhóm: IC giao tiếp, truyền thông;

MCP2515-I/P MCP2515 TSSOP20 IC Truyền thông CAN CONTROLLER W/SPI

Giá: 19.500 VNĐ

Tên hàng: MCP2515-I/P MCP2515 TSSOP20 IC Truyền thông CAN CONTROLLER W/SPI;

Mã: MCP2515-I/ST;

Kiểu chân: dán TSSOP-20;

Thương hiệu: MicroChip;

Phân nhóm: IC giao tiếp, truyền thông;

LÊN ĐẦU TRANG