7805 78M05 78L05 L78M05CDT-TR IC nguồn ổn áp 5V

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: 7805 78M05 78L05 L78M05CDT-TR IC nguồn ổn áp 5V;

kiểu chân: dán TO252; hãng sx: ST;

Tên hàng: 7805 78M05 78L05 L78M05CDT-TR IC nguồn ổn áp 5V;  kiểu chân: dán TO252; hãng sx: ST;

Tên hàng: 7805 78M05 78L05 L78M05CDT-TR IC nguồn ổn áp 5V;
kiểu chân: dán TO252; hãng sx: ST;

Tags: , ,