7MBR100SD060-50 IGBT 100A 600V (TM)

Giá: Liên hệ

Tên hàng: 7MBR100SD060-50 IGBT 100A 600V (TM);

Mã: 7MBR100SD060-50_OLD;

Thương hiệu: Fuji;

Xuất xứ: Tháo máy;

Dùng cho: vật tư biến tần;

Mã kho: 7MBR100SD060-50_008

Tên hàng: 7MBR100SD060-50 IGBT 100A 600V (TM);  Mã: 7MBR100SD060-50_OLD;  Thương hiệu: Fuji;  Xuất xứ: Tháo máy;  Dùng cho: vật tư biến tần;  Mã kho: 7MBR100SD060-50_008

Tên hàng: 7MBR100SD060-50 IGBT 100A 600V (TM);
Mã: 7MBR100SD060-50_OLD;
Thương hiệu: Fuji;
Xuất xứ: Tháo máy;
Dùng cho: vật tư biến tần;
Mã kho: 7MBR100SD060-50_008

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG