7MBR50SA060-50 IGBT 50A 600V (TM)

Giá: Liên hệ

Tên hàng: 7MBR50SA060-50 IGBT 50A 600V (TM);

Mã: 7MBR50SA060-50_OLD;

Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo

Tên hàng: 7MBR50SA060-50 IGBT 50A 600V (TM);  Mã: 7MBR50SA060-50_OLD;  Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo

Tên hàng: 7MBR50SA060-50 IGBT 50A 600V (TM);
Mã: 7MBR50SA060-50_OLD;
Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo

Tags: ,