HCPL-0871 A 0871 A0871 SOP16 IC cách ly quang opto photocoupler

Giá: 92.500 VNĐ

Tên hàng: HCPL-0871 A 0871 A0871 SOP16 IC cách ly quang opto photocoupler;

Mã: A0871;

Kiểu chân: dán SOP-16

Tên hàng: HCPL-0871 A 0871 A0871 SOP16 IC cách ly quang opto photocoupler;  Mã: A0871;  Kiểu chân: dán SOP-16

Tên hàng: HCPL-0871 A 0871 A0871 SOP16 IC cách ly quang opto photocoupler;
Mã: A0871;
Kiểu chân: dán SOP-16

Tags: ,