A1602 uPA1602 IC DRIVER 7 MOSFET ARRAY

Giá: 26,500 VNĐ

Tên: A1602 uPA1602 IC DRIVER 7 MOSFET ARRAY;

Mã: A1602

Kiểu chân: SOP-16;

Hãng sx: NEC;

Dùng cho: Vật tư xe nâng

A1602

Tags: