A1668 2SA1668 P Transistor 2A 200V BCE

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: A1668 2SA1668 P Transistor 2A 200V BCE;

Kiểu chân: cắm TO-220F;

Tên hàng: A1668 2SA1668 P Transistor 2A 200V BCE;  Kiểu chân: cắm TO-220F

Tên hàng: A1668 2SA1668 P Transistor 2A 200V BCE;
Kiểu chân: cắm TO-220F

Tags: ,