A1667

A1668 2SA1668 P Transistor 2A 200V BCE

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: A1668 2SA1668 P Transistor 2A 200V BCE;

Kiểu chân: cắm TO-220F;

LÊN ĐẦU TRANG