A2531 DIP8 Photocoupler opto cách ly quang

Giá: 10.000 VND

Tên: A2531 DIP8 Photocoupler opto cách ly quang
Hãng SX:
Model: A2531
Dùng Cho:
Hàng tham khảo: HCPL-2531; HCPL2531
Công Suất:
Dòng điện:
Điện áp:
Kiểu chân: DIP-8
Datasheet:
Tình Trạng: Hàng mới
Tag: A2531, HCPL-2531; A2531, HCPL2531 DIP8 Photocoupler opto cách ly quang

A2531 DIP8 Photocoupler opto cách ly quang

A2531 DIP8 Photocoupler opto cách ly quang