A2531, HCPL-2531, HP2531 High Speed Trasistor Optocouplers

Giá: 14.000 VND
Tên: A2531, HCPL-2531, HP2531 High Speed Trasistor Optocouplers
Hãng SX:
Model: A2531, HCPL-2531, HP2531
Hàng tham khảo: A2531, HCPL-2531, A2530, HCPL-2530
Dòng điện:
Điện áp:
Kiểu chân: Chân cắm, DIP-8
Datasheet:  
Tình Trạng: Hàng mới
Tag: Bán A2531; Mua A2531; Giá A2531; Bán IC A2531
Opto A2531, Opto HCPL-2531, Photocouplers A2531, Photocouplers HCPL-2531
Bán A2530; Mua A2530; Giá A2530; Bán IC A2530
Opto A2530, Opto HCPL-2530, Photocouplers A2530, Photocouplers HCPL-2530
A2531, HCPL-2531, HP2531

opto A2531, HCPL-2531, HP2531

Tags: ,