A6169 STRA6169 STR-A6169 IC nguồn switching 5W; hãng sx: Sanken;

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: A6169 STRA6169 STR-A6169 IC nguồn switching 5W;

hãng sx: Sanken;

Tên hàng: A6169 STRA6169 STR-A6169 IC nguồn switching 5W;  hãng sx: Sanken;

Tên hàng: A6169 STRA6169 STR-A6169 IC nguồn switching 5W;
hãng sx: Sanken;

Tags: , ,