Sanken

SI-1125HD SanKen Module Công Suất Ampli

Giá: Liên hệ

SI-1125HD SanKen Module Công Suất Ampli

Mã: SI-1125HD

Thương hiệu: SanKen

Tên hàng: DAT1018P DAT1018N cặp sò công suất amply; Mã: DAT1018P_DAT1018N; Kiểu chân: cắm 5 chân; Thương hiệu: SanKen; Xuất xứ: Tháo máy; Dùng cho: vật tư amply; Phân nhóm: Module công suất;

DAT1018P DAT1018N cặp sò công suất amply

Giá: Liên hệ

Tên hàng: DAT1018P DAT1018N cặp sò công suất amply;

Mã: DAT1018P_DAT1018N;

Kiểu chân: cắm 5 chân;

Thương hiệu: SanKen;

Xuất xứ: Tháo máy;

Dùng cho: vật tư amply;

Phân nhóm: Module công suất;

Tên hàng: STA408A ZIP10 PNP Transistor darlington 4A 120V (TM); Mã: STA408A_OLD; Kiểu chân: cắm ZIP-10; Thương hiệu: Sanken; Xuất xứ: tháo máy

STA408A ZIP10 PNP Transistor darlington 4A 120V (TM);

Giá: 83.500 VNĐ

Tên hàng: STA408A ZIP10 PNP Transistor darlington 4A 120V (TM);

Mã: STA408A_OLD;

Kiểu chân: cắm ZIP-10;

Thương hiệu: Sanken;

Xuất xứ: tháo máy

Tên hàng: A6169 STR-A6169 IC nguồn switching 8W 800V; Kiểu chân: cắm DIP-8; Hãng sx: Sanken; Mã: STR-A6169

A6169 STR-A6169 IC nguồn switching 8W 800V

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: A6169 STR-A6169 IC nguồn switching 8W 800V;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Hãng sx: Sanken;

Mã: STR-A6169

A6169 STRA6169 STR-A6169 IC nguồn switching 5W; hãng sx: Sanken;

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: A6169 STRA6169 STR-A6169 IC nguồn switching 5W;

hãng sx: Sanken;

LÊN ĐẦU TRANG