A7800 HCPL-7800 SOP-8 Photo Optocoupler (Nhập Khẩu)

Giá: 73.000 VNĐ

Tên hàng: A7800 HCPL-7800 SOP-8 Photo Optocoupler (Nhập Khẩu);

Mã: A7800_SOP8_NK;

Hãng sx: AVAGO;

Xuất xứ: Chính hãng;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver

Tên hàng: A7800 HCPL-7800 SOP-8 Photo Optocoupler (Nhập Khẩu);  Mã: A7800_SOP8_NK;  Hãng sx: AVAGO;  Xuất xứ: Chính hãng;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver

Tên hàng: A7800 HCPL-7800 SOP-8 Photo Optocoupler (Nhập Khẩu);
Mã: A7800_SOP8_NK;
Hãng sx: AVAGO;
Xuất xứ: Chính hãng;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG