Photo Optocoupler

Tên hàng: A7800 HCPL-7800 SOP-8 Photo Optocoupler; Mã: A7800_SOP8; Hãng sx: AVAGO; Kiểu chân: dán SOP-8; Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver

A7800 HCPL-7800 SOP-8 Photo Optocoupler

Giá: 30.000 VNĐ

Tên hàng: A7800 HCPL-7800 SOP-8 Photo Optocoupler;

Mã: A7800_SOP8;

Hãng sx: AVAGO;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver

Tên hàng: A7800 HCPL-7800 SOP-8 Photo Optocoupler (Nhập Khẩu); Mã: A7800_SOP8_NK; Hãng sx: AVAGO; Xuất xứ: Chính hãng; Kiểu chân: dán SOP-8; Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver

A7800 HCPL-7800 SOP-8 Photo Optocoupler (Nhập Khẩu)

Giá: 73.000 VNĐ

Tên hàng: A7800 HCPL-7800 SOP-8 Photo Optocoupler (Nhập Khẩu);

Mã: A7800_SOP8_NK;

Hãng sx: AVAGO;

Xuất xứ: Chính hãng;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver

LÊN ĐẦU TRANG