A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang

Giá: 34.000 VNĐ

Tên: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang

Hãng SX: ROHM

Kiểu chân: dán SOP8

A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang

A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang

Hotline: 0986711155

E-Mail: SuaSieuNhanh@gmail.com

Web: http://SuaSieuNhanh.com

Facebook: https://www.facebook.com/suasieunhanh

Tag: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang; Kiểu chân: cắm SOP-8; Tag: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang; IC cách ly quang, IC khuếch đại thuật toán cách ly quang, IC thuật toán quang

Tags: