A7840, HCPL-7840, HP7840 A 7840 DIP8 Photocoupler opto cách ly quang;

Giá: 29.500 VNĐ

Tên hàng: A7840, HCPL-7840, HP7840 A 7840 DIP8 Photocoupler opto cách ly quang;

Mã: A7840_DIP-8;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Tag: A7840, HCPL-7840, HP7840;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo, vật tư máy ép nhựa;

Phân nhóm: Photo-IC

Tên hàng: A7840, HCPL-7840, HP7840 A 7840 DIP8 Photocoupler opto cách ly quang; Mã: A7840_DIP-8; Kiểu chân: cắm DIP-8; Tag: A7840, HCPL-7840, HP7840; Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo, vật tư máy ép nhựa; Phân nhóm: Photo-IC

Tên hàng: A7840, HCPL-7840, HP7840 A 7840 DIP8 Photocoupler opto cách ly quang;
Mã: A7840_DIP-8;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Tag: A7840, HCPL-7840, HP7840;
Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo, vật tư máy ép nhựa;
Phân nhóm: Photo-IC

 

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG