A7840

Tên hàng: A7840, HCPL-7840, HP7840 A 7840 DIP8 Photocoupler opto cách ly quang; Mã: A7840_DIP-8; Kiểu chân: cắm DIP-8; Tag: A7840, HCPL-7840, HP7840; Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo, vật tư máy ép nhựa; Phân nhóm: Photo-IC

A7840, HCPL-7840, HP7840 A 7840 DIP8 Photocoupler opto cách ly quang;

Giá: 29.500 VNĐ

Tên hàng: A7840, HCPL-7840, HP7840 A 7840 DIP8 Photocoupler opto cách ly quang;

Mã: A7840_DIP-8;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Tag: A7840, HCPL-7840, HP7840;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo, vật tư máy ép nhựa;

Phân nhóm: Photo-IC

Tên hàng: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang; Mã: A7840_DIP-8; Kiểu chân: cắm DIP-8; Tag: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang; IC cách ly quang, IC khuếch đại thuật toán cách ly quang, IC thuật toán quang

A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang

Giá: 37.500 VNĐ

Tên hàng: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang;

Mã: A7840_DIP-8;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Tag: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang; IC cách ly quang, IC khuếch đại thuật toán cách ly quang, IC thuật toán quang

Tên hàng: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang; Mã: A7840_DIP-8; Kiểu chân: cắm DIP-8;

A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang

Giá: 41.500 VNĐ

Tên hàng: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang;

Mã: A7840_DIP-8;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Tên hàng: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang; Kiểu chân: dán SOP-8;

A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang

Giá: 27.500 VNĐ

Tên hàng: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Tag: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang; IC cách ly quang, IC khuếch đại thuật toán cách ly quang, IC thuật toán quang

LÊN ĐẦU TRANG