A786J HCPL-786J HP786J Opto cách ly quang, Optically Isolated Modulator

Giá: 47.000 VNĐ

Tên hàng: A786J HCPL-786J HP786J Opto cách ly quang, Optically Isolated Modulator;

Hãng sx: AVAGO;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Mã: A786J_AVAGO;

Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư Servo driver

Tên hàng: A786J HCPL-786J HP786J Opto cách ly quang, Optically Isolated Modulator;  Hãng sx: AVAGO;  Kiểu chân: dán SOP-16;  Mã: A786J_AVAGO;  Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư Servo driver

Tên hàng: A786J HCPL-786J HP786J Opto cách ly quang, Optically Isolated Modulator;
Hãng sx: AVAGO;
Kiểu chân: dán SOP-16;
Mã: A786J_AVAGO;
Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư Servo driver

Tags: , ,