A786J

Tên hàng: A786J HCPL-786J HP786J Opto cách ly quang, Optically Isolated Modulator; Hãng sx: AVAGO; Kiểu chân: dán SOP-16; Mã: A786J_AVAGO; Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư Servo driver

A786J HCPL-786J HP786J Opto cách ly quang, Optically Isolated Modulator

Giá: 47.000 VNĐ

Tên hàng: A786J HCPL-786J HP786J Opto cách ly quang, Optically Isolated Modulator;

Hãng sx: AVAGO;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Mã: A786J_AVAGO;

Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư Servo driver

LÊN ĐẦU TRANG