AD524AD CDIP16 IC thuật toán chính xác cao Precision Instrumentation Amplifier

Giá: Liên Hệ

Tên hàng: AD524AD CDIP16 IC thuật toán chính xác cao Precision Instrumentation Amplifier;

Mã: AD524AD_CDIP16;

Kiểu chân: cắm CDIP-16;

Thương hiệu: ANALOG;

Xuất xứ: chính hãng;

Phân nhóm: IC thuật toán

Tên hàng: AD524AD CDIP16 IC thuật toán chính xác cao Precision Instrumentation Amplifier;  Mã: AD524AD_CDIP16;  Kiểu chân: cắm CDIP-16;  Thương hiệu: ANALOG;  Xuất xứ: chính hãng;  Phân nhóm: IC thuật toán

Tên hàng: AD524AD CDIP16 IC thuật toán chính xác cao Precision Instrumentation Amplifier;
Mã: AD524AD_CDIP16;
Kiểu chân: cắm CDIP-16;
Thương hiệu: ANALOG;
Xuất xứ: chính hãng;
Phân nhóm: IC thuật toán

Tags: , ,