ANALOG

Tên hàng: AD8604ARZ AD8604 SOP14 IC thuật toán Precision CMOS Single Supply Rail-to-Rail Input/Output Wideband Operational Amplifiers; Mã: AD8604ARZ; Kiểu chân: dán SOP-14; Thương hiệu: ANALOG

AD8604ARZ AD8604 SOP14 IC thuật toán Precision CMOS Single Supply Rail-to-Rail Input/Output Wideband Operational Amplifiers

Giá: 31.000 VNĐ

Tên hàng: AD8604ARZ AD8604 SOP14 IC thuật toán Precision CMOS Single Supply Rail-to-Rail Input/Output Wideband Operational Amplifiers;

Mã: AD8604ARZ;

Kiểu chân: dán SOP-14;

Thương hiệu: ANALOG

Tên hàng: AD812AR SOP8 IC thuật toán Dual Current Feedback Low Power Op Amp; Mã: AD812AR; Kiểu chân: dán SOP-8; Thương hiệu: Analog; Xuất xứ: chính hãng; Phân nhóm: IC ADC-DAC

AD812AR SOP8 IC thuật toán Dual Current Feedback Low Power Op Amp

Giá: 20.500 VNĐ

Tên hàng: AD812AR SOP8 IC thuật toán Dual Current Feedback Low Power Op Amp;

Mã: AD812AR;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: Analog;

Xuất xứ: chính hãng;

Phân nhóm: IC ADC-DAC

AD7895AR-10 SOP8 IC chuyển đổi ADC Single SAR 192ksps 12-bit Serial 8-Pin SOIC N – Rail/Tube

Giá: 67.500 VNĐ

Tên hàng: AD7895AR-10 SOP8 IC chuyển đổi ADC Single SAR 192ksps 12-bit Serial 8-Pin SOIC N – Rail/Tube;

Mã: AD7895AR-10;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: Analog

Tên hàng: AD7895AR-10 SOP8 IC chuyển đổi ADC Single SAR 192ksps 12-bit Serial 8-Pin SOIC N - Rail/Tube; Mã: AD7895AR-10; Kiểu chân: dán SOP-8; Thương hiệu: Analog;

AD7895AR-10 SOP8 IC chuyển đổi ADC Single SAR 192ksps 12-bit Serial 8-Pin SOIC N – Rail/Tube

Giá: 67.000 VNĐ

Tên hàng: AD7895AR-10 SOP8 IC chuyển đổi ADC Single SAR 192ksps 12-bit Serial 8-Pin SOIC N – Rail/Tube;

Mã: AD7895AR-10;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: Analog;

Tên hàng: AD977AR SOP20 IC chuyển đổi ADC 16BIT 100KSPS; Mã: AD977AR; Kiểu chân: dán SOP-20; Thương hiệu: Analog; Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo

AD977AR SOP20 IC chuyển đổi ADC 16BIT 100KSPS

Giá: 113.500 VNĐ

Tên hàng: AD977AR SOP20 IC chuyển đổi ADC 16BIT 100KSPS;

Mã: AD977AR;

Kiểu chân: dán SOP-20;

Thương hiệu: Analog;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo

Tên hàng: AD524AD CDIP16 IC thuật toán chính xác cao Precision Instrumentation Amplifier; Mã: AD524AD_CDIP16; Kiểu chân: cắm CDIP-16; Thương hiệu: ANALOG; Xuất xứ: chính hãng; Phân nhóm: IC thuật toán

AD524AD CDIP16 IC thuật toán chính xác cao Precision Instrumentation Amplifier

Giá: Liên Hệ

Tên hàng: AD524AD CDIP16 IC thuật toán chính xác cao Precision Instrumentation Amplifier;

Mã: AD524AD_CDIP16;

Kiểu chân: cắm CDIP-16;

Thương hiệu: ANALOG;

Xuất xứ: chính hãng;

Phân nhóm: IC thuật toán

LÊN ĐẦU TRANG