AD622AR AD622A AD622 SOP8 IC thuật toán 1MHz Low Cost Instrumentation Amplifier

Giá: 82.500 VNĐ

Tên hàng: AD622AR AD622A AD622 SOP8 IC thuật toán 1MHz Low Cost Instrumentation Amplifier;

Mã: AD622_SOP8;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: Analog Devices;

Xuất xứ: Chính hãng;

Phân nhóm: IC Thuật toán

Tên hàng: AD622AR AD622A AD622 SOP8 IC thuật toán 1MHz Low Cost Instrumentation Amplifier;  Mã: AD622_SOP8;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Thương hiệu: Analog Devices;  Xuất xứ: Chính hãng;  Phân nhóm: IC Thuật toán

Tên hàng: AD622AR AD622A AD622 SOP8 IC thuật toán 1MHz Low Cost Instrumentation Amplifier;
Mã: AD622_SOP8;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Thương hiệu: Analog Devices;
Xuất xứ: Chính hãng;
Phân nhóm: IC Thuật toán

Tags: , ,