AD622_SOP8

Tên hàng: AD622AR AD622A AD622 SOP8 IC thuật toán 1MHz Low Cost Instrumentation Amplifier; Mã: AD622_SOP8; Kiểu chân: dán SOP-8; Thương hiệu: Analog Devices; Xuất xứ: Chính hãng; Phân nhóm: IC Thuật toán

AD622AR AD622A AD622 SOP8 IC thuật toán 1MHz Low Cost Instrumentation Amplifier

Giá: 82.500 VNĐ

Tên hàng: AD622AR AD622A AD622 SOP8 IC thuật toán 1MHz Low Cost Instrumentation Amplifier;

Mã: AD622_SOP8;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: Analog Devices;

Xuất xứ: Chính hãng;

Phân nhóm: IC Thuật toán

LÊN ĐẦU TRANG