AD7895AR-10 SOP8 IC chuyển đổi ADC Single SAR 192ksps 12-bit Serial 8-Pin SOIC N – Rail/Tube

Giá: 67.500 VNĐ

Tên hàng: AD7895AR-10 SOP8 IC chuyển đổi ADC Single SAR 192ksps 12-bit Serial 8-Pin SOIC N – Rail/Tube;

Mã: AD7895AR-10;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: Analog

Tên hàng: AD7895AR-10 SOP8 IC chuyển đổi ADC Single SAR 192ksps 12-bit Serial 8-Pin SOIC N - Rail/Tube;  Mã: AD7895AR-10;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Thương hiệu: Analog

Tên hàng: AD7895AR-10 SOP8 IC chuyển đổi ADC Single SAR 192ksps 12-bit Serial 8-Pin SOIC N – Rail/Tube;
Mã: AD7895AR-10;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Thương hiệu: Analog

Tags: , ,