AD812AR SOP8 IC thuật toán Dual Current Feedback Low Power Op Amp

Giá: 20.500 VNĐ

Tên hàng: AD812AR AD812 SOP8 IC thuật toán Dual Current Feedback Low Power Op Amp;

Mã: AD812AR;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: Analog;

Xuất xứ: chính hãng;

Phân nhóm: IC ADC-DAC

Tên hàng: AD812AR SOP8 IC thuật toán Dual Current Feedback Low Power Op Amp; Mã: AD812AR; Kiểu chân: dán SOP-8; Thương hiệu: Analog; Xuất xứ: chính hãng; Phân nhóm: IC ADC-DAC

Tên hàng: AD812AR SOP8 IC thuật toán Dual Current Feedback Low Power Op Amp;
Mã: AD812AR;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Thương hiệu: Analog;
Xuất xứ: chính hãng;
Phân nhóm: IC ADC-DAC

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG