AD977AR SOP20 IC chuyển đổi ADC 16BIT 100KSPS

Giá: 113.500 VNĐ

Tên hàng: AD977AR SOP20 IC chuyển đổi ADC 16BIT 100KSPS;

Mã: AD977AR;

Kiểu chân: dán SOP-20;

Thương hiệu: Analog;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo

Tên hàng: AD977AR SOP20 IC chuyển đổi ADC 16BIT 100KSPS;  Mã: AD977AR;  Kiểu chân: dán SOP-20;  Thương hiệu: Analog;  Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo

Tên hàng: AD977AR SOP20 IC chuyển đổi ADC 16BIT 100KSPS;
Mã: AD977AR;
Kiểu chân: dán SOP-20;
Thương hiệu: Analog;
Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo

Tags: , ,