ADM202EA ADM202EARN IC Giao tiếp truyền thông 232

Giá: 22.500 VNĐ

Tên hàng: ADM202EA ADM202EARN IC Giao tiếp truyền thông 232;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Mã: ADM202EA;

Dùng cho: Vật tư máy may

Tên hàng: ADM202EA ADM202EARN IC Giao tiếp truyền thông 232;  Kiểu chân: dán SOP-16;  Mã: ADM202EA;  Dùng cho: Vật tư máy may

Tên hàng: ADM202EA ADM202EARN IC Giao tiếp truyền thông 232;
Kiểu chân: dán SOP-16;
Mã: ADM202EA;
Dùng cho: Vật tư máy may

Tags: , ,