ADM202JRN ADM202 SOP16 IC Giao tiếp truyền thông RS232

Giá: 7,500 VNĐ

Tên hàng: ADM202JRN ADM202 SOP16 IC Giao tiếp truyền thông RS232;

Mã: ADM202JRN;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Dùng cho: Vật tư máy may;

Mã Kho: ADM202JRN_525

Tên hàng: ADM202JRN ADM202 SOP16 IC Giao tiếp truyền thông RS232;  Mã: ADM202JRN;  Kiểu chân: dán SOP-16;  Dùng cho: Vật tư máy may;  Mã Kho: ADM202JRN_525

Tên hàng: ADM202JRN ADM202 SOP16 IC Giao tiếp truyền thông RS232;
Mã: ADM202JRN;
Kiểu chân: dán SOP-16;
Dùng cho: Vật tư máy may;
Mã Kho: ADM202JRN_525

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG