AFB0624SH 6025 Quạt tản nhiệt Delta 24VDC 0.21A 60x60x25mm

Giá: 85.500 VNĐ

Tên hàng: AFB0624SH 6025 Quạt tản nhiệt Delta 24VDC 0.21A 60x60x25mm;

Mã: AFB0624SH;

Hãng SX: Delta;

Dùng cho: Vật tư biến tần

Tên hàng: AFB0624SH 6025 Quạt tản nhiệt Delta 24VDC 0.21A 60x60x25mm; Mã: AFB0624SH; Hãng SX: Delta; Dùng cho: Vật tư biến tần

Tên hàng: AFB0624SH 6025 Quạt tản nhiệt Delta 24VDC 0.21A 60x60x25mm;
Mã: AFB0624SH;
Hãng SX: Delta;
Dùng cho: Vật tư biến tần

Tags: , ,