Delta

AFB0624SH

AFB0624SH 6025 Quạt tản nhiệt 3 dây Delta 24VDC 0.21A 60x60x25mm

Giá: 85.500 VNĐ

Tên hàng: AFB0624SH 6025 Quạt tản nhiệt 3 dây Delta 24VDC 0.21A 60x60x25mm;

Mã: AFB0624SH;

Hãng SX: Delta;

Dùng cho: Vật tư biến tần

AFB0624SH

AFB0624SH 6025 Quạt tản nhiệt Delta 24V 0.21A 60x25mm 3 dây

Giá: 85.500 VNĐ

Tên hàng: AFB0624SH 6025 Quạt tản nhiệt Delta 24V 0.21A 60x25mm 3 dây;

Hãng SX: Delta;

Dùng cho: Vật tư biến tần

AFB0624SH

AFB0624SH 6025 Quạt tản nhiệt Delta 24VDC 0.21A 60x60x25mm

Giá: 85.500 VNĐ

AFB0624SH 6025 Quạt tản nhiệt Delta 24VDC 0.21A 60x60x25mm; Mã: AFB0624SH; Hãng SX: Delta; Dùng cho: Vật tư biến tần

Tên hàng: AFB0824M 8025 Quạt tản nhiệt 2 dây Delta 24VDC 0.1A 80x25mm; Mã hàng: AFB0824M; Hãng SX: Delta; Dùng cho: Vật tư biến tần

AFB0824M 8025 Quạt tản nhiệt 2 dây Delta 24VDC 0.1A 80x25mm

Giá: 100.500 VNĐ

Tên hàng: AFB0824M 8025 Quạt tản nhiệt 2 dây Delta 24VDC 0.1A 80x25mm;

Mã hàng: AFB0824M;

Hãng SX: Delta;

Dùng cho: Vật tư biến tần

LÊN ĐẦU TRANG