3610KL-05W-B50 Quạt tản nhiệt 2 dây NMB 9025 24V 0.2A 92x92x25mm

Giá: 85.500 VNĐ

Tên hàng: 3610KL-05W-B50 Quạt tản nhiệt 2 dây NMB 9025 24V 0.2A 92x92x25mm;

Mã hàng: 3610KL-05W-B50;

Hãng SX: NMB;

Dùng cho: Vật tư biến tần

Keywords:

NMB-MAT  4715MS-23W-B5A
NMB-MAT 4715MS-23T-B5A
5915PC-20T-B30
4715MS-23T-B5A
1606KL-05W-B59
2406KL-05W-B59
5915PC-23T-B30
4715MS-22T-B50
4715KL-07W-B30
2410ML-05W-B60
1608KL-05W-B39
4715PS-12T-B30
4710PS-10T-B30
4710PS-23T-B30
2412ps-12W-B30
4715PS-20T-B30
4715FS-12T-B50
4715FS-23T-B50
4710NL-05W-B40 2 dây
FP-108M/DC 0.24A, 24V
4715MS-23T-BA5
220VAC – 15/14W”
1608KL-05W-B59-L00
1608KL-05W-B59
DDLF-1910ZZLY627

Tên hàng: 3610KL-05W-B50 Quạt tản nhiệt 2 dây NMB 9025 24V 0.2A 92x92x25mm; Mã hàng: 3610KL-05W-B50; Hãng SX: NMB; Dùng cho: Vật tư biến tần

Tên hàng: 3610KL-05W-B50 Quạt tản nhiệt 2 dây NMB 9025 24V 0.2A 92x92x25mm;
Mã hàng: 3610KL-05W-B50;
Hãng SX: NMB;
Dùng cho: Vật tư biến tần

Tags: , ,