05W

Tên hàng: 3610KL-05W-B50 Quạt tản nhiệt 2 dây NMB 9025 24V 0.2A 92x92x25mm; Mã hàng: 3610KL-05W-B50; Hãng SX: NMB; Dùng cho: Vật tư biến tần

3610KL-05W-B50 Quạt tản nhiệt 2 dây NMB 9025 24V 0.2A 92x92x25mm

Giá: 85.500 VNĐ

Tên hàng: 3610KL-05W-B50 Quạt tản nhiệt 2 dây NMB 9025 24V 0.2A 92x92x25mm;

Mã hàng: 3610KL-05W-B50;

Hãng SX: NMB;

Dùng cho: Vật tư biến tần

LÊN ĐẦU TRANG