AFB0824M 8025 Quạt tản nhiệt 2 dây Delta 24VDC 0.1A 80x25mm

Giá: 100.500 VNĐ

Tên hàng: AFB0824M 8025 Quạt tản nhiệt 2 dây Delta 24VDC 0.1A 80x25mm;

Mã hàng: AFB0824M;

Hãng SX: Delta;

Dùng cho: Vật tư biến tần

Tên hàng: AFB0824M 8025 Quạt tản nhiệt 2 dây Delta 24VDC 0.1A 80x25mm; Mã hàng: AFB0824M; Hãng SX: Delta; Dùng cho: Vật tư biến tần

Tên hàng: AFB0824M 8025 Quạt tản nhiệt 2 dây Delta 24VDC 0.1A 80x25mm;
Mã hàng: AFB0824M;
Hãng SX: Delta;
Dùng cho: Vật tư biến tần

Tags: , ,