AM26LS31PC Quad Line Driver with NAND Enabled

Giá: 20.500 VNĐ

Tên hàng: AM26LS31PC Quad Line Driver with NAND Enabled;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Mã: AM26LS31PC;

Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver

Tên hàng: AM26LS31PC Quad Line Driver with NAND Enabled;  Kiểu chân: cắm DIP-16;  Mã: AM26LS31PC;  Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver

Tên hàng: AM26LS31PC Quad Line Driver with NAND Enabled;
Kiểu chân: cắm DIP-16;
Mã: AM26LS31PC;
Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver

Tags: , ,