DIP-16

Tên hàng: MC3486N DIP16 IC giao tiếp RS422, RS423 QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS; Mã: MC3486N; Kiểu chân: cắm DIP-16; Thương hiệu: TI; Phân nhóm: IC giao tiếp RS422

MC3486N DIP16 IC giao tiếp RS422, RS423 QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: MC3486N DIP16 IC giao tiếp RS422, RS423 QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS;

Mã: MC3486N;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Thương hiệu: TI;

Phân nhóm: IC giao tiếp RS422

Tên hàng: CD4017BE IC số; Kiểu chân: cắm DIP-16; Hãng sx: TI; Mã: CD4017BE

CD4017BE IC số

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: CD4017BE IC số;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Hãng sx: TI;

Mã: CD4017BE

Tên hàng: TLP627-4 Photo-Transistor 4 in 1; Kiểu chân: cắm DIP-16; Hãng sx: TOSHIBA; Mã: TLP627-4

TLP627-4 Photo-Transistor 4 in 1

Giá: 10.500 VNĐ

Tên hàng: TLP627-4 Photo-Transistor 4 in 1;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Hãng sx: TOSHIBA;

Mã: TLP627-4

Tên hàng: CD4060BE CD4060 IC Số; Kiểu chân: cắm DIP-16; Hãng sx: TI; Mã: CD4060BE

CD4060BE CD4060 IC Số

Giấ: 2.500 VNĐ

Tên hàng: CD4060BE CD4060 IC Số;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Hãng sx: TI;

Mã: CD4060BE

Tên hàng: AM26LS31PC Quad Line Driver with NAND Enabled; Kiểu chân: cắm DIP-16; Mã: AM26LS31PC; Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver

AM26LS31PC Quad Line Driver with NAND Enabled

Giá: 20.500 VNĐ

Tên hàng: AM26LS31PC Quad Line Driver with NAND Enabled;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Mã: AM26LS31PC;

Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver

Tên hàng: TL494CN IC nguồn PWM; Kiểu chân: cắm DIP-16; Hãng sx: TI; Mã: TL494CN

TL494CN IC nguồn PWM

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: TL494CN IC nguồn PWM;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Hãng sx: TI;

Mã: TL494CN

Tên hàng: TL494 TL494CN IC Nguồn PWM; Kiểu chân: cắm DIP-16; Mã: TL494CN; Hãng sx: TI

TL494 TL494CN IC Nguồn PWM

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: TL494 TL494CN IC Nguồn PWM;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Mã: TL494CN;

Hãng sx: TI

Tên hàng: ULN2069B IC Driver Darlington 1.5A 80V; Mã: ULN2069B_DIP16_ST; Hãng SX: ST; Kiểu chân: cắm DIP-16; Tag: ULN2069B ULN2064B ULN2068B

ULN2069B IC Driver Darlington 1.5A 80V

Giá: 22.500 VNĐ

Tên hàng: ULN2069B IC Driver Darlington 1.5A 80V;

Mã: ULN2069B_DIP16_ST;

Hãng SX: ST;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Tag: ULN2069B ULN2064B ULN2068B

Tên hàng: TC4049BP, chân cắm DIP-16; Thương hiệu: TOSHIBA

TC4049BP, chân cắm DIP-16

Giá: 25.000 VNĐ

Tên hàng: TC4049BP, chân cắm DIP-16;

Thương hiệu: TOSHIBA

Tên hàng: ULN2004 ULN2004APG DIP16 IC 7CH DARLINGTON SINK DRIVER; Mã: ULN2004APG; Kiểu chân: cắm DIP-16; Phân nhóm: IC DRIVER

ULN2004 ULN2004APG DIP16 IC 7CH DARLINGTON SINK DRIVER

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: ULN2004 ULN2004APG DIP16 IC 7CH DARLINGTON SINK DRIVER;

Mã: ULN2004APG;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Phân nhóm: IC DRIVER

Tên hàng: TD62506P IC 7 SINGLE DRIVER; Kiểu chân: cắm DIP-16; Hãng sx: TOSHIBA

TD62506P IC 7 SINGLE DRIVER

Giá: 19.000 VNĐ

Tên hàng: TD62506P IC 7 SINGLE DRIVER;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Hãng sx: TOSHIBA

Tên hàng: UC3854N IC Nguồn Switching; Kiểu chân: cắm DIP-16

UC3854N IC Nguồn Switching

Giá: 15.500 VNĐ

UC3854N IC Nguồn Switching; Kiểu chân: cắm DIP-16

Tên hàng: UC3854BN IC Nguồn Switching; Kiểu chân: cắm DIP-16

UC3854BN IC Nguồn Switching

Giá: 19.500 VNĐ

Tên hàng: UC3854BN IC Nguồn Switching;

Kiểu chân: cắm DIP-16

LÊN ĐẦU TRANG