AMC1200, AMC1200B, AMC1200SDUBR

Giá: 18.000 VNĐ

Tên: AMC1200, AMC1200B, AMC1200SDUBR Photocoupler opto khuếch đại cách ly quang; Kiểu chân: dán SOP-8; Tag: AMC1200, AMC1200B, AMC1200SDUBR Photocoupler opto

Mã: AMC1200