AMS1117-1.5 IC Nguồn ổn áp 1.5V

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: AMS1117-1.5 IC Nguồn ổn áp 1.5V;

Kiểu chân: dán SOT223

Tên hàng: AMS1117-1.5 IC Nguồn ổn áp 1.5V;  Kiểu chân: dán SOT223

Tên hàng: AMS1117-1.5 IC Nguồn ổn áp 1.5V;
Kiểu chân: dán SOT223

Tags: , ,