AMS1117-1.8 IC Nguồn ổn áp 1.8V

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng:AMS1117-1.8 IC Nguồn ổn áp 1.8V;

Kiểu chân: dán SOT223

Tên hàng:AMS1117-1.8 IC Nguồn ổn áp 1.8V;  Kiểu chân: dán SOT223

Tên hàng:AMS1117-1.8 IC Nguồn ổn áp 1.8V;
Kiểu chân: dán SOT223

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG